Vi jobbar med vår miljö- och kvalitetspolicy

Birgit Städpartner har ett dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem som vi följer i vår dagliga verksamhet.

 

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy syftar till att förebygga miljöproblem, undvika

hälsorisker, effektivisera energi- och resursutnyttjande, minimera förorenings- och avfallsmängder samt att välja produkter, teknik och arbetsrutiner med goda miljöegenskaper.

 

Inför investeringsbeslut belyses miljöfrågorna. Nya produkter värderas med avseende på miljörisker. Alternativ som innebär en mindre belastning för hälsa och miljö skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ. För att göra vårt miljöarbete trovärdigt gör vi regelbundna utvärderingar genom interna revisioner av vår policy och miljöprogram.

 

Vi försöker att ständigt utveckla vårt miljökunnande och hålla oss ajour med nyheter av produkter och teknik på marknaden.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy innebär att genomföra uppdrag inom vårt marknadssegment med högsta kvalitet för att uppfylla kundens krav och förväntningar, samt att arbeta för ständiga förbättringar av våra tjänster och vårt kvalitetsledningssystem.

 

Affärsidé

Genom ansvar, lojalitet mot kunden och spetskompetens inom vårt marknadssegment erbjuder vi kunden högsta möjliga kvalitet. Vi håller alltid vad vi lovat.

 

Kvalitetsmål

Vårt huvudsakliga kvalitetsmål är att ge våra kunder just den

produkt eller tjänst de beställt av oss. Vi vill alltid ha nöjda kunder.

 

Vill du veta mera - hör av dig till Birgit på tel. 073-988 19 75 så skickar vi en mer utförliga miljö- och kvalitetspolicy till dig.

 

Birgit Städpartner AB,

Saltmätaregatan 5, 415 74 Göteborg.

031-26 14 25, 073-988 19 75  info@birgitstadpartner.se